ფილტრები სახლისთვის

ღვინის ფილტრები საოჯახო მარნებისათვის წარმადობა: 1) 25-50 ლ/სთ; 2) 50-100 ლ/სთ

“Bestwater.ge”-ს ღვინის მემბრანული ფილტრები საოჯახო მარნებისათვის განკუთვნილია: ქალაქის, რაიონის კერძო სახლებსა და აგარაკებზე მოწყობილი საოჯახო მარნებისათვის მაღალხარისხოვანი, სტერილური და კრისტალურად გამჭვირვალე ღვინის მისაღებად. “Bestwater.ge”-ს ღვინის საოჯახო მემბრანული ფილტრები უზრუნველყოფენ: ღვინის სტერილიზაციას, კრისტალურ გამჭვირვალობას (მოელვარე, ბზინვარე), ბაქტერიებისა და საფუარების 100% მოცილებას, დაძმარების პროცესის სრულად შეჩერებასა და სტაბილურობას. საგრძნობლად ზრდის შენახვისადმი მდგრადობას (ბიოლოგიური ამღვრევა, განმეორებითი ფერმენტაცია) შებურვისა და ლექის წარმოშობის გარეშე. ღვინოს ასუფთავებს 0,2-200 მკმ.-ის ზომის ნაწილაკებისაგან, რომლებიც წარმოიშვებიან ცილების, პოლისახარიდების, ღვინის მჟავას მარილების კრისტალებისა და ნივთიერებათა ამორფული ფრაგმენტებისაგან, რომლებიც მიიღება ტექნოლოგიური პროცესის დროს. სწორედ ეს ნაწილაკები ანიჭებენ დიდწილად ღვინოს სიმღვრივეს. “Bestwater.ge”-ს ღვინის საოჯახო მემბრანულ ფილტრებში გატარებული ღვინის გამჭვირვალობა შეადგენს NTU 0,32-0,35, ხოლო პირველადი მასალის კი NTU 12-25.

წყლის ფილტრები კერძო სახლებისათვის წარმადობა: 1) 250-500 ლ/სთ; 2) 500-1000 ლ/სთ

ცნობილია, რომ უხარისხო სასმელი წყალი 30%-ით აჩქარებს დაბერების პროცესს. მსოფლიოს ჯანმრთელობის დაცვის ორგანიზაციის მონაცემებით დაავადებათა 80% გამოწვეულია გაუსუფთავებელი სასმელი და დასაბანი წყლით. “Bestwater.ge”-ს წყლის მემბრანული ფილტრები კერძო სახლებისთვის განკუთვნილია: ქალაქის, რაიონის კერძო სახლებისა და აგარაკების მაღალხარისხოვანი (ბოთლის წყლის ხარისხი) სასმელი წყლით სრულად მომარაგებისათვის. “Bestwater.ge”-ს წყლის მემბრანული ფილტრები უზრუნველყოფენ: ქალაქის ან რაიონის წყალმომარაგების, მდინარის, ტბის, წყაროს, ჭაბურღილის და წვიმის წყლების ხარისხის გაუმჯობესებას, რაც გულისხმობს გაწმენდა-სტერილიზაციას, სიხისტის დარეგულირებას, ბაქტერიებისა და კოლიბაქტერიების 100%-ით მოცილებას, ქიმიური ელემენტების დასაშვებ ნორმასთან მისადაგებასა და კეთილსასურველი ორგანოლეპტიკური თვისებების მინიჭებას (ე.წ. გემრიელი წყალი). “Bestwater.ge”-ს მემბრანულ ფილტრებში გატარებული წყლის გამჭვირვალობა შეადგენს NTU 0,06-0,10, ხოლო გაუფილტრავი წყლის კი NTU 2,0-5,0.