ღვინის სტერილური ფინიშური ფილტრაციის მემბრანული დანადგარები წარმადობა: 1) 250 ლ/სთ; 2) 500 ლ/სთ; 3)1000 ლ/სთ. მემბრანის ფორის ზომები: 1) 0,2 მკმ; 2) 0,45 მკმ; 3) 0,6-0,8 მკმ

Image