არყის მოლეკულურ დონეზე ფილტრაციის მემბრანული დანადგარი წარმადობა 50ლ/სთ; 100ლ/სთ; 200ლ/სთ; 500ლ/სთ

Image